Arbodienst AMC

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Procedure en afhandeling van uw opmerking, compliment of klacht

Wilt of kunt u (nog) niet met de betrokkene(n) zelf spreken, dan kunt u het formulier voor suggestie, compliment of klacht invullen en nemen wij deze in behandeling. Ook als een gesprek niet heeft geleid tot een oplossing, kunt u alsnog dit formulier invullen. De kwaliteitsmanager behandelt uw opmerking, compliment of klacht. Zij zal voor een toelichting contact met u opnemen. In geval van een klacht zal zij contact opnemen met de betrokkene zelf en eventueel met de leidinggevende van de betrokken medewerker(s) binnen Arbodienst AMC. Gepoogd wordt om in dit contact en binnen een week tot een oplossing te komen. Als dit geen gewenst resultaat oplevert, dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij het Hoofd van Arbodienst AMC. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen een maand ontvangt u schriftelijk een terugkoppeling.

Vanzelfsprekend worden klachten en suggesties vertrouwelijk behandeld!

De gemarkeerde velden zijn minimaal noodzakelijk voor een correcte afhandeling en dient u dus in te vullen.

Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Wanneer u vindt dat de klacht alsnog niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Directeur Human Resource van het AMC.

Nb. Deze klachtregeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor medisch inhoudelijke beslissingen ten behoeve van afhandeling van schadeclaims of als bezwaar tegen een advies inzake arbeidsgeschiktheid of re-integratie- van de bedrijfsarts. De kwaliteitsmanager kan u informeren over uw mogelijkheden in deze gevallen.