Arbodienst AMC

Ziek uit dienst

Ziek uit dienst

Bent u ziek uit dienst gegaan? Of gezond uit dienst gegaan maar binnen 4 weken ziek geworden?

Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering volgens de Ziektewet. Uw ex-werkgever is eigen risicodrager voor de Ziektewet. Dit betekent dat deze zelf het recht, de duur en de hoogte van de uitkering vaststelt. Uw ex-werkgever verzorgt betalingen van de uitkering en is verantwoordelijk voor de begeleiding bij het vinden van passend werk. De Arbodienst AMC voert deze taak voor uw ex-werkgever uit.

In het Verzuimprotocol "Ziek uit dienst" kunt u alles lezen over de spelregels die gelden voor het recht op uitkering en over uw rechten en plichten. Voor informatie kunt u contact op opnemen met Consulent ERD, Ton Vennik.

Did you leave the company sick? Or left the company in good health but became ill within 4 weeks?

Then you may be entitled to a benefit in accordance with the Sickness Benefits Act. Your former employer is the deductible for the Sickness Benefits Act. This means that he himself determines the entitlement, the duration and the amount of the benefit. Your former employer takes care of payment of benefits and is responsible for the guidance in finding suitable work. The Occupational Health and Safety Service AMC performs this task for your former employer.

You can read all about the rules that apply to entitlement to benefits and your rights and obligations in the Absence Protocol:leaving employment while ill . For information you can contact Consultant ERD, Ton Vennik.

The english application form "leaving employment while ill" you can find here.

Uw persoonsgegevens

Overige gegevens